Voorgeschiedenis

In 2007 is de Nicolaasschool i.s.m. de Sleutel gestart met een aanbod van activiteiten na schooltijd.
Deze is ontstaan vanuit onze visie, dat we een breed aanbod willen creëren na schooltijd.
Hierdoor ontstaat, in samenwerking met de BSO, een dagarrangement met sport en spel-, cultuur- en educatieve activiteiten.
Het aanbod is toegankelijk voor alle kinderen uit Schalkhaar: De Brede School gedachte.
We proberen hierbij instellingen vanuit Schalkhaar te koppelen aan De Brede School.
Een deel  van deze activiteiten wordt bekostigd door een subsidie van de gemeente Deventer. Het is op dit moment niet duidelijk of de gemeente bereid is deze subsidie voort te zetten. Het overleg in ons Kind Centrum is leidend voor De Brede School.

Doel op lange termijn

Creëren van een activiteitenaanbod met daarin opgenomen sport- en cultuuractiviteiten voor alle kinderen uit Schalkhaar. Daarnaast het opzetten van een zorgstructuur 0 t/m 13 jarigen in Schalkhaar.
De gestelde doelen worden door de combinatiefunctionarissen als volgt bereikt:
• nemen initiatieven richting partners, bestaande contacten onderhouden en waar mogelijk nieuwe contacten op het gebied van sport en cultuur opbouwen
• opzetten van blokken sport, kunst en cultuur (na schooltijd).

Resultaten op lange termijn

Meer sport- en cultuuractiviteiten binnen- en buitenschools, minimaal 4 middagen per week.
Optimale samenwerking en afstemming met alle instellingen en aanbieders in
Schalkhaar op het gebied van sport en/of kunst- en cultuur.