Wat verstaan we onder buitenschoolse opvang?

Onder Buitenschoolse Opvang verstaan we het opvangen van kinderen waarvan de ouders/ verzorgers werken, naar school gaan of andere bezigheden hebben.
Onder buiten schooltijd verstaan wij voor opening en na afsluiting van de schooluren en tijdens de vrije uren ontstaan door studiedagen of vakantie.


De Stichting Kindcentrum Schalkhaar beschikt over drie locaties voor buitenschoolse opvang: de hoofdlocatie is gevestigd aan de Pastoorsdijk en tweede locatie aan de Bakkerskamp en de derde locatie bij Tennisclub Park Braband. Bij de Tennisclub Park Braband worden de oudere kinderen opgevangen.

Op de BSO worden basisschoolkinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.  De groepen op de Pastoorsdijk en Bakkerskamp zijn niet groter dan 20 kinderen en worden begeleid door  twee gediplomeerde leid(st)ers. De basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband is niet groter dan 28 kinderen en ook deze kinderen worden opgevangen door twee gediplomeerde leid(st)ers. Bij meer dan 20 kinderen komt er nog een gediplomeerde leid(st)er of volwassen vrijwilliger bij. Als de basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband kleiner is dan 11 kinderen kan deze geleid worden door één gediplomeerde leid(st)er en een volwassen vrijwilliger. Onze voorkeur gaat uit naar opvang door gediplomeerde leid(st)ers.
De vakantie- en studiedagenopvang is op de locatie Pastoorsdijk.

 

Wat willen we bereiken?

Wij willen goede buitenschoolse opvang bieden aan de kinderen die naar één van de beide scholen uit Schalkhaar. Dit is opvang in een vertrouwde omgeving dichtbij school en voor de meeste kinderen ook opvang dichtbij huis. Dit geeft kinderen de mogelijkheden om met klasgenootjes te spelen, naar een sport of een andere activiteit te gaan in ons dorp.
 
De werkwijze op de groepen is er op gericht een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren, een klimaat waarin de kinderen zich thuis voelen.  Door de combinatie van vrij spelen en gerichte activiteiten worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd. Bij activiteiten staat het plezier voorop, niet het resultaat. Zo krijgen de kinderen de kans ervaringen op te doen. Ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij daarbij belangrijk.

In januari 2006 is, in overleg met de oudervereniging, gekozen voor een duidelijker verschil tussen school en buitenschoolse opvang. Ondanks dat de opvang in een schoolgebouw plaats vindt, wordt er veel aandacht besteed aan de sfeer, de inrichting en het activiteitenaanbod om dit verschil te accentueren.