Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier

Wat verstaan we onder buitenschoolse opvang?

Onder Buitenschoolse Opvang verstaan we het opvangen van kinderen waarvan de ouders/ verzorgers werken, naar school gaan of andere bezigheden hebben.
Onder buiten schooltijd verstaan wij voor opening en na afsluiting van de schooluren en tijdens de vrije uren ontstaan door studiedagen of vakantie.

De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de reguliere schooltijden.
Na schooltijd wordt met de kinderen om ca. half vier eerst gezellig limonade gedronken en fruit/groente  gegeten. Later op de middag krijgen zij( bijvoorbeeld) een stuk ontbijtkoek, rijstewafel of dergelijke aangeboden. De kinderen krijgen dan de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Na het eten en drinken kunnen de kinderen vrij gaan spelen of met de aangeboden activiteit meedoen.
Op de BSO worden basisschoolkinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
De groepen op de Pastoorsdijk en Bakkerskamp zijn niet groter dan twintig kinderen en worden begeleid door  twee gediplomeerde leid(st)ers. Bij meer dan 20 kinderen komt er nog een gediplomeerde leid(st)er of volwassen vrijwilliger bij.
De basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband is niet groter dan 28 kinderen en ook deze kinderen worden opgevangen door twee gediplomeerde leid(st)ers.  Als de basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband kleiner is dan 11 kinderen kan deze geleid worden door één gediplomeerde leid(st)er en een volwassen vrijwilliger.
Onze voorkeur gaat uit naar opvang door gediplomeerde leid(st)ers.

De kinderen kunnen op de Nicolaasschool rechtstreeks naar de opvang. Zij moeten zich bij binnenkomst bij de leiding melden. Kinderen van de Sleutel worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur lopend afgehaald door enkele leid(st)ers.
Algemeen
De kinderen moeten zich melden bij de leiding en vallen vanaf dat moment onder de verantwoording van de leiding.
Als de ouders aan het eind van de dag en/of dagdeel de kinderen halen vindt er een korte overdracht plaats. Na de overdracht zijn de ouders weer verantwoordelijk voor de kinderen.

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.30 uur. De kinderen worden in een kleine groep opgevangen door een van de leid(st)ers, die vanaf 8.00 uur steun krijgt van een tweede leid(st)er.
Er zal in een rustige sfeer in een kleine groep een aanloop worden gemaakt naar de schooldag.
Als het  kind wil ontbijten is het mogelijk eigen ontbijt mee te nemen.
Verder wordt een spelletje gedaan, voorgelezen of kunnen ze rustig spelen.
De kinderen van de Sleutel worden om 8.10 naar school gebracht. De kleintjes in de eigen groep.
Buitenschoolse opvang voor schooltijd: Tijdens schoolweken is er opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. De kinderen worden in een kleine groep opgevangen door een van de leid(st)ers, die vanaf 8.00 uur steun krijgt van een tweede leid(st)er.
Er zal in een rustige sfeer in een kleine groep een aanloop worden gemaakt naar de schooldag.
Als het  kind wil ontbijten is het mogelijk eigen ontbijt mee te nemen.
Verder wordt een spelletje gedaan, voorgelezen of kunnen ze rustig spelen.
De kinderen van de Sleutel worden om 8.10 naar hun school gebracht. De kleuters worden  in de eigen groep gebracht. De overige kinderen worden tot het schoolplein begeleid.