De kinderen kunnen op de Nicolaasschool rechtstreeks naar de opvang. Zij moeten zich bij binnenkomst bij de leiding melden. Kinderen van de Sleutel worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur lopend afgehaald door enkele leid(st)ers.
Algemeen
De kinderen moeten zich melden bij de leiding en vallen vanaf dat moment onder de verantwoording van de leiding.
Als de ouders aan het eind van de dag en/of dagdeel de kinderen halen vindt er een korte overdracht plaats. Na de overdracht zijn de ouders weer verantwoordelijk voor de kinderen.

Een belangrijke afspraak is dat de kinderen alleen door hun ouders/ verzorgers opgehaald mogen worden. Indien dit niet mogelijk is, dan moeten de ouders doorgeven aan de leiding van de BSO of Spring in ‘t Veld, door wie hun kind(eren) dan wordt opgehaald.
Sommige kinderen zijn goed in staat om alleen naar huis te gaan, dit is in overleg met de leiding en de ouders. Hier moet wel een toestemmingsverklaring voor worden ondertekend. Zonder toestemming van de ouders laten wij het kind niet alleen weggaan.

De kinderen van de buitenschoolse opvang en peuteropvang dienen voor 18:00 uur opgehaald te worden.
Bij een tweede keer te laat ophalen volgt een waarschuwing, daarna worden er extra kosten in rekening gebracht.

Brengen
De leerlingen van de Nicolaas kunnen op de Nicolaasschool rechtstreeks naar de opvang. Zij moeten zich bij binnenkomst bij de leiding melden. Kinderen van de Sleutel worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur en afgehaald door enkele leid(st)ers.
De kinderen moeten zich melden bij de leiding en vallen vanaf dat moment onder de verantwoording van de leiding.

Oudere kinderen kunnen, mits met toestemming van de ouders, zelfstandig naar een sport of muziekles of een andere activiteit gaan. De leiding geeft aan wanneer het tijd is. Zij vallen vanaf dat moment niet meer onder de verantwoording van de leiding / BSO.
Jongere kinderen kunnen naar het Haarhuus worden gebracht naar speciale activiteiten, mits de bezetting van de leid(st)ers dit toelaat.

Halen
Kinderen worden in principe alleen door hun ouder(s) en/of verzorger(s). Als deze aan het eind van de dag en/of dagdeel de kinderen halen, vindt er een korte overdracht plaats. Na de overdracht zijn de ouder(s) en of verzorger(s) weer verantwoordelijk voor de kinderen. Als ouders hun kind niet kunnen ophalen (incidenteel of structureel), moeten de ouders doorgeven aan de leiding van de buitenschools opvang door wie hun kind(eren) dan wordt opgehaald.

Sommige kinderen zijn goed in staat om alleen naar huis te gaan, dit is in overleg met de leiding en de ouders. Hier moet wel een toestemmingsverklaring voor worden ondertekend. Zonder toestemming van de ouders laten wij het kind niet alleen weggaan.

De kinderen van de buitenschoolse opvang en peuteropvang dienen voor 18:00 uur opgehaald te worden. Wanneer u uw kind niet op tijd kunt halen, neemt u dan even contact met ons op. Bij een tweede keer te laat ophalen volgt echter wel een waarschuwing, daarna worden er extra kosten in rekening gebracht.