Op de BSO worden basisschoolkinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
De groepen op de Pastoorsdijk en Bakkerskamp zijn niet groter dan twintig kinderen en worden begeleid door  twee gediplomeerde leid(st)ers. Bij meer dan 20 kinderen komt er nog een gediplomeerde leid(st)er of volwassen vrijwilliger bij.
De basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband is niet groter dan 28 kinderen en ook deze kinderen worden opgevangen door twee gediplomeerde leid(st)ers.  Als de basisgroep op de locatie Tennisclub Park Braband kleiner is dan 11 kinderen kan deze geleid worden door één gediplomeerde leid(st)er en een volwassen vrijwilliger.
Onze voorkeur gaat uit naar opvang door gediplomeerde leid(st)ers.

Een oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders van de kinderen van de beide scholen en de peuteropvang.
Meestal vier keer per jaar wordt er vergaderd en overleg gevoerd met directie en management