Buitenschoolse opvang voor schooltijd: Tijdens schoolweken is er opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. De kinderen worden in een kleine groep opgevangen door een van de leid(st)ers, die vanaf 8.00 uur steun krijgt van een tweede leid(st)er.
Er zal in een rustige sfeer in een kleine groep een aanloop worden gemaakt naar de schooldag.
Als het  kind wil ontbijten is het mogelijk eigen ontbijt mee te nemen.
Verder wordt een spelletje gedaan, voorgelezen of kunnen ze rustig spelen.
De kinderen van de Sleutel worden om 8.10 naar hun school gebracht. De kleuters worden  in de eigen groep gebracht. De overige kinderen worden tot het schoolplein begeleid.

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken: De tijden van de BSO zijn afgestemd op de reguliere schooltijden.
Na schooltijd wordt met de kinderen om eerst gezellig limonade gedronken en fruit/groente  gegeten. Later op de middag krijgen zij( bijvoorbeeld) een stuk ontbijtkoek, een rijstwafel of iets dergelijks aangeboden. De kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Na het eten en drinken kunnen de kinderen vrij gaan spelen of met de aangeboden activiteit meedoen.

Er zijn vijf basisgroepen op de locatie Pastoorsdijk  en één basisgroep op de locatie tennisclub Park Braband. Wij hanteren de volgende basisgroepen : groep 0, groep 0-1, groep 1-2,
groep 3, groep 4 en op de tennisclub Park Braband groep 5 t/m 8.

  • in de groepen 0-1-2 staat het spelen centraal;
  • in de groepen 3, 4 en 5 t/m 8 wordt daarnaast ook de mogelijkheid geboden voor eigen inbreng en huiswerkbegeleiding;
De basisgroepen 0-1-2 drinken en eten in hun eigen basisgroep met twee vaste leid(st)ers, spelen met z’n allen buiten (speelplein aan de zijde Pastoorsdijk) en ondernemen verder ook veel gezamenlijke activiteiten.
De basisgroepen 3 en 4 drinken en eten ook in hun eigen basisgroep en hebben per groep ook hun vaste leid(st)ers. Verder ondernemen deze twee basisgroepen ook veel gezamenlijke activiteiten en spelen ze ook vaak gezamenlijk buiten op het grote schoolplein (zijde Wilhelminalaan).

Buitenschoolse opvang in de vakantie: In de vakantie en op studiedagen kunt u  uw kind brengen vanaf  8.30 uur. Opvang van 7.30 is mogelijk op aanvraag. Vakantieopvang vindt plaats op de locatie Pastoorsdijk. De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 20 kinderen onder leiding van twee beroepskrachten.  In deze groep worden alle leeftijden opgevangen. Afhankelijk of de kinderen een halve of een hele dag komen, worden speciale activiteiten georganiseerd.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: naar de film gaan, bowlen, picknicken in een park, zwemmen, boswandeling etc.
De BSO is tijdens vakanties of studiedagen alleen geopend als er 5 of meer kinderen zijn aangemeld.  Aanmelding hiervoor kan tot maximaal 4 weken van te voren. Bij annulering van de aanmelding na de sluitingsdatum wordt/worden deze dag(en)  in rekening gebracht.
Om ca. 12.00 uur gaan de kinderen hun handen wassen. Hierna nemen ze plaats aan de reeds gedekte tafel.
De kinderen wachten netjes tot iedereen zit en mogen daarna hun eerste broodje eten, deze is belegd met kaas, worst of pindakaas. De volgende broodjes zijn belegd met hun eigen keuze. Tijdens het eten wordt er melk, karnemelk of water gedronken.
Voor het eten wordt er een momentje stilte gehouden. Er is dan gelegenheid voor diegene die daar behoefte aan heeft om te bidden.
De kinderen maken zelf hun broodjes klaar, er wordt alleen geholpen als ze het niet zelf kunnen. Na het eten is er gelegenheid tot tanden poetsen, de kinderen moeten hun eigen tandenborstel meenemen. De tafel wordt afgeruimd door de leiding en enkele kinderen.