Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier
De openings- en opvangtijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden en de schoolvakanties van de beide basisscholen in Schalkhaar. Omdat de scholen andere schooltijden hebben zijn de opvangarrangementen hierop aangepast. De OBS De Sleutel gaat om 14.15 uur uit (met uitzondering van de woensdagmiddag). De Nicolaas gaat uit om 14.30 uur; op woensdagmiddag om 12.15 uur en op vrijdagmiddag afhankelijk van in welke groep kinderen zitten om 12.00 of 14.30 uur.

 Uurtarief  €    7,02
 Naschoolse opvang per maand per dagdeel  
 Basisschool de Sleutel (*):  
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (14.15 – 18.00 uur)
(rekenvoorbeeld: 3.75 uur/dag x € 7,02/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)
 €  87,75
 Nicolaasschool:  
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (14.30 – 18.00 uur)
(rekenvoorbeeld: 3.5 uur/dag x € 7,02/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)
Vrijdag (12.30 – 14.30)
Vrijdag (12.30 – 18.00)
 €  81,90

€   58,50
€ 140,40
Voorschoolse opvang per maand per ochtend
maandag t/m vrijdag (7.30 – 8.30 uur)
(rekenvoorbeeld: 1 uur/dag x € 7,02/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)

 €  23,40
Vakantieopvang / studiedagen (per uur) €     7,02
Incidentele opvang (per uur) €     7,02
Inschrijfgeld €   10,00

Aanmelding 
U kunt een inschrijfformulier van onze website downloaden of per mail aanvragen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na ontvangst van uw inschrijfformulier neemt de coördinator contact met u op om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Mocht er voor het door u aangevraagde dagdeel een wachtlijst bestaan, dan wordt de aanmelding van uw kind op deze wachtlijst vastgelegd. U ontvangt hiervan per brief of per mail een bevestiging. De verschillende opvangsoorten hebben een eigen wachtlijst. Indien u besluit om af te zien van uw aanmelding dan kunt dit telefonisch of schriftelijk doorgeven aan één van de coördinatoren.
 
Persoonlijk aanbod 
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten: 
• een gelijkmatige groepssamenstelling en leeftijdsindeling volgens wet- en regelgeving;
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum;
• prioriteit en inschrijfdatum.
 
Inschrijving- en planningsregels: 
Volgorde bij het toekennen van een kindplaats:
1. Inschrijfdatum;
2. Kinderen van onze personeelsleden;
3. Kinderen van de interne wachtlijst (dit zijn kinderen die al geplaatst zijn maar waarvan ouders 
    andere of meer dagdelen wensen);
4. Kinderen van de externe wachtlijst (dit zijn kinderen van wie de gewenste plaatsingsdatum al    
    voorbij is of van wie op het moment van plannen bekend is, dat zij niet op de gewenste dagdelen geplaatst  kunnen worden);
5. Overige kinderen op de inschrijvingslijst (kinderen met een gewenste plaatsingsdatum die in de toekomst ligt).

Het is mogelijk 6x per schooljaar een dagdeel te ruilen met een ander dagdeel, mits het maximum aantal kinderen niet wordt overschreden op die dag.
U dient dit uiterlijk één week van ten voren door te geven aan de leiding.
U kunt uw ruildagen niet opsparen. Aan het einde van het schooljaar vervalt deze ruilmogelijkheid.

 

 

Regelmatig contact tussen de ouders en de groepsleiding bestaat uit:
  • Haal- en breng gesprekken
  • Op aanvraag een oudergesprek
  • Ouderavond
  • 10 minuten gesprekken

De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in op het moment van opzegging. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden (mag ook per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Mocht u binnen twee maanden na opzegging weer gebruik willen maken van opvang dan worden deze twee maanden alsnog in rekening gebracht.

 

Het is mogelijk uw kind ook op andere dagen dan uw vaste dag(en) op te laten vangen,
mits de groep niet aan het toegestane maximum komt. U dient dit uiterlijk één week van te voren te melden aan de leiding. Annulering tot 12.00 uur de dag ervoor kan kosteloos geschieden, daarna worden de kosten gewoon in rekening gebracht.