Aanmelding 
U kunt een inschrijfformulier van onze website downloaden of per mail aanvragen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na ontvangst van uw inschrijfformulier neemt de coördinator contact met u op om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Mocht er voor het door u aangevraagde dagdeel een wachtlijst bestaan, dan wordt de aanmelding van uw kind op deze wachtlijst vastgelegd. U ontvangt hiervan per brief of per mail een bevestiging. De verschillende opvangsoorten hebben een eigen wachtlijst. Indien u besluit om af te zien van uw aanmelding dan kunt dit telefonisch of schriftelijk doorgeven aan één van de coördinatoren.
 
Persoonlijk aanbod 
Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten: 
• een gelijkmatige groepssamenstelling en leeftijdsindeling volgens wet- en regelgeving;
• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum;
• prioriteit en inschrijfdatum.
 
Inschrijving- en planningsregels: 
Volgorde bij het toekennen van een kindplaats:
1. Inschrijfdatum;
2. Kinderen van onze personeelsleden;
3. Kinderen van de interne wachtlijst (dit zijn kinderen die al geplaatst zijn maar waarvan ouders 
    andere of meer dagdelen wensen);
4. Kinderen van de externe wachtlijst (dit zijn kinderen van wie de gewenste plaatsingsdatum al    
    voorbij is of van wie op het moment van plannen bekend is, dat zij niet op de gewenste dagdelen geplaatst  kunnen worden);
5. Overige kinderen op de inschrijvingslijst (kinderen met een gewenste plaatsingsdatum die in de toekomst ligt).
Plaatsingsovereenkomst en reactietermijn 
Wanneer u akkoord gaat met het persoonlijk aanbod dan ontvangt u per post een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij deze overeenkomst binnen 14 dagen voorzien van uw handtekening retour hebben ontvangen. Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de op dat moment geldende tarieven en dat u akkoord te gaan met de inhoud hiervan. 
Mochten wij de plaatsingsovereenkomst niet binnen de gestelde reactietermijn van 14 dagen retour ontvangen, dan vervalt uw persoonlijk aanbod. De plaatsingsovereenkomst komt te vervallen en u kunt daar geen aanspraak meer op maken. De voor u gereserveerde plek wordt aan iemand anders aangeboden die op de wachtlijst staat. 
 
Intakegesprek en kennismakingsmoment 
Heeft u aangegeven dat u een intakegesprek wenst, dan zal de coördinator contact met u opnemen om hiervoor een afspraak te maken. Dit gebeurt bij voorkeur minimaal twee weken vóór de startdatum. Indien de termijn tussen het moment van inschrijving en de startdatum korter is dan twee weken dan wordt u verzocht om zelf telefonisch met de coördinator een afspraak te maken voor een intakegesprek. 
Heeft u geen behoefte aan een intakegesprek, maar wilt u wel graag samen met uw kind een kennismakingsbezoekje brengen, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met de coördinator. 
 
Plaatsing van kinderen met een speciale begeleidingsbehoefte
Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of met een bepaald ziektebeeld kunnen geplaatst worden binnen het Kindcentrum Schalkhaar, als er aan de volgende eisen kan worden voldaan:
- Het kind moet geen extra verzorging nodig hebben. Kinderen die vanuit een PGB of op een andere manier in aanmerking komen voor extra begeleiding, kunnen na overleg wel in aanmerking komen voor plaatsing.
- Het kind kan meedoen met de activiteiten op de groep.
- Het kind vormt geen gezondheids- en/of veiligheidsrisico voor anderen of voor zichzelf.