Het is mogelijk 6x per schooljaar een dagdeel te ruilen met een ander dagdeel, mits het maximum aantal kinderen niet wordt overschreden op die dag.
U dient dit uiterlijk één week van ten voren door te geven aan de leiding.
U kunt uw ruildagen niet opsparen. Aan het einde van het schooljaar vervalt deze ruilmogelijkheid.