U ontvangt altijd een mail om aan te melden, hierin staat altijd een datum vermeldt voor het aan- en/of afmelden.
Na deze datum is aanmelden echt niet meer mogelijk. Mocht u uw kind toch afmelden na deze datum dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht. Dit heeft te maken met het inplannen van personeel en het daarmee samenhangende salariskosten. En het plannen van activiteiten.
Tijdens de zomervakantie waren er toch veel ouders die vroegen om extra opvang. Dit is niet altijd mogelijk om dat er ook veel activiteiten van te voren zijn gepland.