Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier
In de vakantie en op studiedagen mag uw kind worden gebracht om 8.30 uur. Opvang van 7.30 is mogelijk op aanvraag. Deze opvang is  op de locatie Pastoorsdijk. De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 20 kinderen o.l.v. 2 beroepskrachten. In deze groep worden alle leeftijden opgevangen. Afhankelijk of de kinderen een halve of een hele dag komen, worden speciale activiteiten georganiseerd.
U kunt bijvoorbeeld denken aan: naar de film gaan, bowlen, picknicken in een park, zwemmen, boswandeling etc.

Het is mogelijk uw kind ook op andere dagen dan uw vaste dag(en) op te laten vangen,
mits de groep niet aan het toegestane maximum komt. U dient dit uiterlijk één week van te voren te melden aan de leiding.
Annulering tot 12.00 uur de dag ervoor kan kosteloos geschieden, daarna worden de kosten gewoon in rekening gebracht.
De werkwijze op de groepen is er op gericht een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren, een klimaat waarin de kinderen zich thuis voelen.
De BSO is bestemd voor kinderen van de scholen uit Schalkhaar.
Dicht bij school en huis geeft een vertrouwd gevoel.
Dicht bij school en huis geeft de kinderen ook de kans met klasgenootjes te spelen, naar een sport of andere activiteit te gaan in ons dorp.
Door de combinatie van vrij spelen en gerichte activiteiten worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd. Bij activiteiten staat het plezier voorop, niet het resultaat.

Conform de Wet Kinderopvang sluit u, als ouders/verzorger, een contract af met Stichting Kindcentrum Schalhaar. Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier wordt een plaatsingsovereenkomst opgemaakt. Zodra wij deze ondertekend van u retour hebben ontvangen is het contract definitief.
Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst geeft u aan op de hoogte te zijn van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de op dat moment geldende tarieven en akkoord te gaan met de inhoud ervan.