Conform de Wet Kinderopvang sluit u, als ouders/verzorger, een contract af met Stichting Kindcentrum Schalhaar. Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier wordt een plaatsingsovereenkomst opgemaakt. Zodra wij deze ondertekend van u retour hebben ontvangen is het contract definitief.
Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst geeft u aan op de hoogte te zijn van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de op dat moment geldende tarieven en akkoord te gaan met de inhoud ervan.