Het is mogelijk uw kind ook op andere dagen dan uw vaste dag(en) op te laten vangen,
mits de groep niet aan het toegestane maximum komt. U dient dit uiterlijk één week van te voren te melden aan de leiding.
Annulering tot 12.00 uur de dag ervoor kan kosteloos geschieden, daarna worden de kosten gewoon in rekening gebracht.