De werkwijze op de groepen is er op gericht een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren, een klimaat waarin de kinderen zich thuis voelen.
De BSO is bestemd voor kinderen van de scholen uit Schalkhaar.
Dicht bij school en huis geeft een vertrouwd gevoel.
Dicht bij school en huis geeft de kinderen ook de kans met klasgenootjes te spelen, naar een sport of andere activiteit te gaan in ons dorp.
Door de combinatie van vrij spelen en gerichte activiteiten worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd. Bij activiteiten staat het plezier voorop, niet het resultaat.
Zo krijgen de kinderen de kans ervaringen op te doen. Vooral sociale vaardigheden zijn bij de BSO belangrijk.
Er zijn vijf basisgroepen op de locatie Pastoorsdijk, en één basisgroep op de locatie tennisclub Park Braband. Wij hanteren de volgende basisgroepen : groep groen instroom(0 t/m 1), groep oranje 1 t/m 2, groep blauw 1 t/m 2, groep roze 2 t/m 3,
groep paars 3 t/m 4, groep geel 5 en op de tennisclub Park Braband groep wit 6 t/m 8.
Bij de groepen 0-1-2 staat het spelen centraal, bij de groepen 3,4 en 5 t/m 8 wordt daarnaast ook de mogelijkheid geboden voor eigen inbreng en huiswerkbegeleiding.
De basisgroepen 0-1-2 drinken en eten in hun eigen basisgroep met twee vaste leid(st)ers, spelen met z’n allen buiten (speelplein aan de zijde Pastoorsdijk) en ondernemen verder ook veel gezamenlijke activiteiten.
De basisgroepen 3 en 4 drinken en eten ook in hun eigen basisgroep en hebben per groep ook hun vaste leid(st)ers. Verder ondernemen deze twee basisgroepen ook veel gezamenlijke activiteiten en spelen ze ook vaak gezamenlijk buiten op het grote schoolplein (zijde Wilhelminalaan).

In januari 2006 is, in overleg met de oudervereniging, gekozen voor een duidelijker verschil tussen school en buitenschoolse opvang. Ondanks dat de opvang in een schoolgebouw plaats vindt, wordt er veel aandacht besteed aan de sfeer, de inrichting en het activiteitenaanbod om dit verschil te accentueren.