In de vakantie en op studiedagen mag uw kind worden gebracht om 8.30 uur. Opvang van 7.30 is mogelijk op aanvraag. Deze opvang is  op de locatie Pastoorsdijk. De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 20 kinderen o.l.v. 2 beroepskrachten. In deze groep worden alle leeftijden opgevangen. Afhankelijk of de kinderen een halve of een hele dag komen, worden speciale activiteiten georganiseerd.
U kunt bijvoorbeeld denken aan: naar de film gaan, bowlen, picknicken in een park, zwemmen, boswandeling etc.
De BSO is tijdens vakanties of studiedagen alleen geopend als er 10 of meer kinderen zijn aangemeld.  Aanmelding hiervoor kan tot maximaal 4 weken van te voren. Bij annulering van de aanmelding na de sluitingsdatum wordt/worden deze dag(en) gewoon in rekening gebracht.
Om ca. 12.00 uur gaan de kinderen hun handen wassen. Hierna nemen ze plaats aan de reeds gedekte tafel.
De kinderen wachten netjes tot iedereen zit en mogen daarna hun eerste broodje eten, deze is belegd met kaas, worst of pindakaas. De volgende broodjes zijn belegd met hun eigen keuze. Tijdens het eten wordt er melk, karnemelk of water gedronken.
Voor het eten wordt er een momentje stilte gehouden. Er is dan gelegenheid voor diegene die daar behoefte aan heeft om te bidden.
De kinderen maken zelf hun broodjes klaar, er wordt alleen geholpen als ze het niet zelf kunnen. Na het eten is er gelegenheid tot tanden poetsen, de kinderen moeten hun eigen tandenborstel meenemen. De tafel wordt afgeruimd door de leiding en enkele kinderen.