Kinderen met een lichamelijke en/of een geestelijke beperking of met een bepaald ziektebeeld kunnen geplaatst worden binnen Het kindcentrum Schalkhaar, mits er aan de volgende eisen kan worden voldaan:
  • Het kind moet niet extra verzorgingsbehoeftig zijn
  • Het kind kan meedoen met de activiteiten op de groep
  • Het geen gezondheidsrisico vormt voor andere aanwezigen
  • Kinderen die vanuit een PGB extra begeleiding kunnen krijgen op de BSO kunnen na overleg wel in aanmerking komen voor plaatsing.