Elk kind is anders en vertoont daardoor ander gedrag. Soms vertoont een kind ander gedrag dat niet bij de leeftijd of in vergelijking met de andere kinderen past.
Als dit opvallende gedrag aan de orde is zal de leid(st)er dit met de ouders bespreken. Indien nodig wordt er gekeken of er observatie nodig is en/of externe begeleiding.