Positieve aandacht is belangrijk voor een kind, voor de opbouw van een positief zelfbeeld.
Het belonen van de kinderen gebeurt in vorm van mondelinge- en non-verbale complimenten.
Belonen heeft meer effect dan straffen, maar ook dit is soms nodig. Dit gebeurt dan in vorm van waarschuwingen. Een kind krijgt één waarschuwing, hierna krijgt hij/ zij echt straf in vorm van op de bank zitten voor vijf minuten om na te denken over het geen is gebeurd. Hierna gaat de leid(st)er praten met het kind en mag het verder spelen. Bij een ernstig gebeuren bijv. lichamelijk geweld (slaan, schoppen, e.d.) moet het kind gelijk zitten op de ‘nadenkbank’. Dit wordt bij het ophalen met de ouders besproken.
De leid(st)ers leren de kinderen eerst om onderling te praten als er iets aan de hand is, komen zij er niet uit dan grijpt de leiding in.