Buitenschoolse opvang (alle locaties)   
 Uurtarief 2023  € 8,45

 

 Naschoolse opvang per maand per dagdeel 

 

 Basisschool de Sleutel: 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (14.15 – 18.00 uur)
(3,75 uur/dag x € 8,45/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)

 € 105,63

 Nicolaasschool: 

 
 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (14.30 – 18.00 uur)
(3,5 uur/dag x € 8,45/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)

  € 99,17
 Vrijdag (12.00 – 14.30) (2,5 uur/dag x € 8,45/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)

 € c70,42
 Vrijdag (12.00 – 18.00) (6 uur/dag x € 8,45/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)   € 169,00
Voorschoolse opvang per maand per ochtend
maandag t/m vrijdag (7.30 – 8.30 uur)
(rekenvoorbeeld: 1 uur/dag x € 8,45/uur x 40 schoolweken : 12 maanden)
€ 28,17
Vakantieopvang € 8,45 / uur
Studiedagen (alleen de uren die buiten het contract vallen worden extra in rekening gebracht) € 8,45 / uur
Incidentele opvang € 8,45 / uur