Corona-update, 15 februari 2021

Hierbij de link voor ouders met de beslisboom voor kinderen 0 jaar t/m groep 8 of kinderen wel of niet naar de kinderopvang kunnen komen:

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM_060221.pdf

 

Corona-update, 14 januari 2021

Hierbij de link voor ouders met aanvullende informatie over coronamaatregelingen, voorwaarden betreft kinderopvang, noodopvang en vergoeding van de kinderopvang door overheid:

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/noodopvang-voor-kinderen-van-kinderopvang-en-basisscholen

en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

 

Corona-update, voorwaarden en regels vanaf maandag 11 mei 

Doorloop de Beslisboom, die geldt vanaf 18 september j.l., of uw kind wel of niet naar de opvang mag bij bepaalde klachten:

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/Beslisboom%20verkouden%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208.pdf

 Algemene voorwaarden Corona voor Spring in ‘t Veld:

 • Ouders mogen niet het gebouw betreden dus u kunt uw kind afgeven bij het hek aan de parkeerplaats van het gebouw en daar ook wachten bij het ophalen.
 • Breng- en haaltijden dienen kort te zijn.
 • U mag uw kind alleen brengen door één ouder.
 • De leidsters zijn buiten en zullen de kinderen zelf binnen laten via het hek, ze verzamelen alle kinderen buiten op het speelplein met buitenspeelgoed wanneer alle kinderen er zijn dan gaan zij samen met de leidsters naar binnen.
 • Ouders wachten buiten de hekken met het ophalen van uw kind, de leidsters komen met de kinderen naar buiten.
 • Ouders dienen zelf de 1,5 m in acht te nemen t.o.v. andere ouders buiten de hekken en ook met de leidsters.
 • De komende tijd zal overige informatie of overdracht die noodzakelijk is voor de leidsters via Whatsapp gaan. U kunt deze informatie berichten naar ons mobielnummer van Spring: 06-11941517 u kunt uiteraard ook mailen.
 • Leidster-ouder gesprekken (bijv. intake, 3-jarig gesprek of eindgesprek) zullen op tijden zijn buiten het groepsgebeuren en met 1,5 m in acht genomen en/of zal telefonisch plaatsvinden. De leidsters maken vooraf een afspraak.
 • Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de opvang of wij constateren één van bovenstaande klachten dan zullen wij contact opnemen met de ouders met het verzoek uw kind op te halen. (U dient uw kind binnen een korte tijd te kunnen ophalen, u dient anders te zorgen voor back-up)
 • Bij gebruik van paracetamol mag u uw kind niet naar de opvang brengen.
 • Tussen 12.15 -12.45 uur hebben wij tijd nodig voor extra schoonmaakwerkzaamheden betreft de richtlijnen hygiëne.
 • Breng- en haaltijden, let op kortere tijden:
 • Voorschoolse:  gewoon tussen 7.30-8.30 uur.
 • Ochtenddagdeel:Brengen tussen 8.30-8.45 uur. Ophalen tussen 12.00-12.15 uur.
 • Middagdeel: Brengen tussen 12.45-13.00 uur. Ophalen tussen 15.45-16.00 uur.
 • Naschoolse:  gewoon tussen 16.00-18.00 uur

 

Algemene voorwaarden Corona voor de BSO:

 • Kinderen ophalen:
  Ouders mogen het gebouw niet naar binnen, uw wacht buiten op het speelplein.
 • Wanneer kinderen buiten spelen kunt u bij het hek wachten. Eén van de medewerkers zal naar u toekomen op gepaste afstand en uw kind waarschuwen dat hij/zij naar u toekomt bij het hek.

U kunt het mobiele nummer bellen zodat wij uw kinderen zelf naar buiten laten gaan:

Locatie Sleutel : 06-15694183

Locatie Nicolaasschool : 06-15543747

Locatie Tennis : 06-15400549

 • Nu het weer steeds slechter weer wordt zijn de kinderen vaker binnen op het moment dat jullie ze komen ophalen. Mocht u geen kinderen buiten zien dan kan u bellen met het nummer 06-15543747.

 Verder.....

Het verkoudheidsseizoen komt eraan. Normaal gesproken gaf dat geen problemen en konden kinderen en medewerkers gewoon naar de BSO of Spring in ‘t Veld. In de huidige (corona-)omstandigheden moeten medewerkers bij lichte verkoudheidsklachten zich al laten testen en mogen zij niet werken totdat de uitslag van de test bekend is.  

Deze situatie en het feit dat er sprake is van een nijpend personeelstekort in de kinderopvang maakt het lastig om invallers te vinden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om groepen samen te voegen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden. Helaas kunnen wij dit laatste niet garanderen.  

Deze situatie doet zich voor in de gehele kinderopvangbranche. De brancheorganisatie voert achter de schermen overleg met de betrokken ministeries over deze situatie. Het Kindcentrum staat in nauw contact met de brancheorganisatie en blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator:

Met vriendelijke groet,

BSO: Floor vd Bosch  06-15543747

Spring in 't Veld: Patricia Veltman 06-27507520

Coördinatoren Kindcentrum