De BSO op Park Braband is gevestigd aan de Parksingel 5 te Schalkhaar

Vanaf april 2010 is er voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar één basisgroep gevestigd op tennisbaan Park Braband.  Deze locatie biedt voor de oudste BSO-doelgroep meer uitdaging dan de locatie aan de Pastoorsdijk. De combinatie sport, natuur en opvang heeft vele mogelijkheden.
Er is er plek voor ten hoogste 28 kinderen. Afhankelijk van het aantal zijn er twee of drie pedagogische medewerkers aanwezig (per 10 kinderen een leiding)

De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur.

Het adres van de locatie Park Braband is:
TC Park Braband
Parksingel 5,
7433 CS Schalkhaar
Tel. 0570-622552

Het clubhuis van Park Braband is prachtig gelegen in de bossen van Schalkhaar.
Binnen zijn er enkele gezellige zithoeken.  Daarnaast zijn er grote tafels waaraan kinderen kunnen werken. Direct aan het clubhuis is een groot overdekt terras. Kinderen kunnen dus snel een plekje buiten vinden, ook wanneer het minder goed weer is.
Op de locatie zijn 7 tennisvelden aanwezig, waarvan twee all weather banen . De kinderen mogen standaard van één baan gebruik maken. Wanneer het rustig is kunnen zij ook andere banen gebruiken.

 

Het opvangen en ophalen van de kinderen door de groepsleiding

De kinderen van de Nicolaasschool komen om 14.30 op maandag, dinsdag en donderdag uit school, op woensdag om 12.15 en op vrijdag om 12.00 of om 14.30. De kinderen van de Sleutel komen om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uit school en op woensdag om 12.15.
Op de locatie Pastoorsdijk worden de kinderen uit de basisgroep 5 t/m 8 opgevangen op het grote plein. Ze moeten zich dan bij de leid(st)er melden. Deze wacht tot iedereen er is en gaat dan met deze kinderen lopend naar tennisclub Park Braband. De kinderen die zelfstandig op de fiets mogen, moeten 10 minuten wachten en mogen daarna naar de tennisclub fietsen. De leid(st)ers van groep 3 en 4 die ook op dit plein wachten letten op deze kinderen en geven na 10 minuten aan dat ze mogen vertrekken. Samir gaat rond 14.00 de kinderen van de Sleutel ophalen van het grote plein. Hij draagt een geel gekleurd verkeershesje om herkenbaar te zijn voor de kinderen. Samen met een andere leid(st)er vangt hij de kinderen op van groep 4 t/m 8. Ze hebben een lijstje bij zich waarop staat welke kinderen welke dag moeten worden opgevangen. Ook hebben zij een telefoonlijst bij zich mochten ze een kind missen zonder afmelding dat zij direct kunnen bellen vanaf de Sleutel. Vanaf de Sleutel lopen ze een vaste route naar de locatie Pastoorsdijk. Deze route gaat langs het gravelveldje naast de Sleutel, hier steken ze de Kolkmansweg over. Vervolgens lopen ze via het voetpad richting de Lindeboom. Vanaf hier lopen ze via de stoep het terrein op bij de kerk en lopen voorlangs het huis van de pastoor  naar het marktplein. Hier steken ze de weg over naar de Pastoorsdijk. Bij het oversteken gaan de leid(st)ers als een klaarover op de straat staan zodat de kinderen veilig tussen de leid(st)ers kunnen over steken. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 lopen samen met de leid(st)ers naar de Pastoorsdijk locatie, hier zetten ze de kinderen van groep 3 en groep 4 af en lopen vervolgens verder naar de locatie tennisclub Park Braband. Deze route loopt als volgt: ze steken de Wilheminalaan over en slaan linksaf de stoep op en lopen deze rechtdoor, nemen vervolgens de tweede weg rechts (ze kunnen gewoon op de stoep blijven lopen). Steken ten hoogte van het speeltuintje over, lopen tussen de speeltuin (linkerhand) en voetbalveldje (rechterhand) over het schelpenpaadje richting het park, hier steken ze nog één keer over. Nu lopen ze via het bos verder naar de tennisclub Park Braband. De leid(st)er let op bij het oversteken en staat als klaarover op de straat om de kinderen veilig te laten oversteken. Dit bij elk moment van oversteken.


De sfeer

De kinderen wordt een omgeving geboden, waarin zij zich thuis en op hun gemak voelen. En waarin zij al hun vaardigheden en mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen in een op kinderen en een meer huiselijk afgestemde omgeving, met speelgoed en spelmateriaal dat geschikt is voor de betreffende leeftijdsgroep.
Veiligheid en hygiëne staan hier wel hoog in het vaandel, maar warmte en persoonlijke begeleiding van de kinderen staan centraal.

 

Het spelen

Op maandag kunnen zij in het kader van brede school activiteiten meedoen aan de tennisles, (dit is tijdens de maanden april tot en met oktober). Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym, die werkzaam is op de Nicolaasschool. Op de andere dagen kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van de tennisbaan.
In deze bosrijke omgeving zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten te beleven. Bijvoorbeeld op het gebied van sport en spel en activiteiten die met de natuur te maken hebben.

Daar deze locatie wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van acht t/m twaalf jaar, is er rekening gehouden met de individuele behoefte en wensen van deze leeftijdsgroep.
Het is belangrijk dat er in de groep momenten worden ingebouwd voor groepsactiviteiten. Hieronder kan verstaan worden het samen limonade drinken en fruit eten, of een andere gerichte activiteit.
De kinderen zijn vrij in de keuze van hun spel, in, Maar als een ander al speelt met hetgeen waar zij mee willen spelen, dan moeten ze wachten tot de ander klaar is of delen/samen spelen.
De meeste materialen zijn voor zelfstandig gebruik, maar er worden wel afspraken gemaakt.
Sommige kinderen hebben na school even de behoefte om alleen te zijn, terwijl anderen juist gelijk willen rennen en springen. Hiervoor is het vrije spel ontstaan. De kinderen mogen dan zelf weten wat ze doen, binnen de regels van de BSO. Andere kinderen hebben juist behoefte aan georganiseerde activiteiten.
Op de BSO is vooral samenspelen een belangrijk onderdeel.
Daarnaast kunnen ze meedoen met een divers aanbod, onder begeleiding van de pedagogische medewerkers.
Tennis, voetbal, tafeltennis, de natuur in, spel in het bos en binnen een gezelschapsspelletje spelen, tekenen of knutselen zijn de belangrijkste activiteiten.

Kinderen van de basisgroep 5 t/m 8 kunnen, mits met toestemming van de ouders, zelfstandig naar een sport of muziekles of een andere activiteit gaan. De leiding geeft aan wanneer het tijd is. De kinderen vallen vanaf dat moment niet meer onder de verantwoording van de leiding / BSO.

 

Beleid ten aanzien van het spelen met de Wii

Voor de oudere kinderen is een Wii aangeschaft. Deze zal vooral in de winter gebruikt worden. De kinderen mogen er hooguit 20 tot 30 minuten per dag op spelen. Er wordt hier een schema van bijgehouden in de groepsmap, zodat alle kinderen aan de beurt komen. Het mogen geen geweldspelletjes maar “vriendelijke spelletjes zijn”, vooral in de sportieve sfeer.

 

Beleid ten aanzien van film kijken

De leiding bepaalt welke film er wordt gekeken.
Per film wordt bekeken of het wel geschikt is voor een bepaalde leeftijd. Er wordt onder meer gekeken naar de adviesleeftijd achterop de film. Er wordt niet te vaak film gekeken, maximaal één keer per maand.

 

Beleid tav het spelen in  het Park Braband

In de oudercommissie hebben we het volgende afgesproken:
De kinderen mogen niet alleen buiten de hekken spelen. Ze zijn hier altijd onder begeleiding van een van onze medewerkers. We willen voorkomen dat een kind zonder toezicht is bijvoorbeeld bij een ongeval of contact met andere personen. Daarnaast willen we de kinderen leren om te gaan met natuur en hier voorzichtig mee om te springen, ook wanneer ze met spel bezig zijn (verstoppertje, boompje verwisselen etc)