BSO Pastoorsdijk is gevestigd aan de Pastoorsdijk 9 te Schalkhaar.

De BSO is gelokaliseerd in een multifunctionele ruimte (of indien noodzakelijk in een klaslokaal) van de Nicolaas basisschool, met toestemming om van het schoolplein en de speelzaal gebruik te maken.
Er is een gezellige zithoek bestaande uit een bankje, kleed en een tafeltje.
De kinderen kunnen op de computer, spelletjes spelen en allerlei knutselwerkjes maken.
Als de kinderen van de speelzaal of buitenspeelplaats gebruik willen maken dan moeten zij dit doorgeven aan de leiding die dan beslist of er buiten gespeeld wordt of niet. De kinderen mogen niet alleen buiten of naar de speelzaal/speelplaats spelen, dit in verband met het voorkomen van ongelukken.

 

De sfeer

De kinderen wordt een omgeving geboden, waarin zij zich thuis en op hun gemak voelen. En waarin zij al hun vaardigheden en mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen in een op kinderen en een meer huiselijk afgestemde omgeving, met speelgoed en spelmateriaal dat geschikt is voor de betreffende leeftijdsgroep.
Veiligheid en hygiëne staan hier wel hoog in het vaandel, maar warmte en persoonlijke begeleiding van de kinderen staan centraal.

 

Het spelen

Daar de BSO wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van vier t/m twaalf jaar, is er rekening gehouden  de individuele behoefte en wensen van de kinderen.
Het is belangrijk dat er in de groep momenten worden ingebouwd voor groepsactiviteiten. Hieronder kan verstaan worden het samen limonade drinken, samen zingen en dansen of een gerichte activiteit.
De kinderen zijn vrij in de keuze van hun spel. Maar als een ander al speelt met hetgeen waar zij mee willen spelen, dan moeten ze wachten tot de ander klaar is of delen/samen spelen.
De meeste materialen zijn voor zelfstandig gebruik, maar er worden wel afspraken gemaakt. Vooral over het gebruik van verf, klei en knutselmateriaal.
Sommige kinderen hebben na school even de behoefte om alleen te zijn, terwijl anderen juist gelijk willen rennen en springen. Hiervoor is het vrije spel ontstaan. De kinderen mogen dan zelf weten wat ze doen, binnen de regels van de BSO. Andere kinderen hebben juist behoefte aan georganiseerde activiteiten. Vooral in de vakantie zullen speciale activiteiten worden georganiseerd.
Op de BSO is vooral samenspelen een belangrijk onderdeel.
Kinderen leren veel door het spelen met andere kinderen. De basisvaardigheden zijn bij de meeste kinderen op de BSO al voldoende ontwikkeld. De sociale en emotionele ontwikkeling is in deze leeftijdsfase van het kind zeer belangrijk. Het leren omgaan met andere kinderen en volwassenen, leren delen, luisteren naar elkaar op elkaar wachten, opkomen voor jezelf en je vriendjes, dit zijn allerlei zaken die spelenderwijs worden aangeleerd op school, thuis en de BSO.

Door samen te werken met de Openbare Bibliotheek, Park Braband (bejaardencentrum),  Sportvereniging Schalkhaar,Tennisvereniging Park Braband, De Leeuwenkuil (centrum voor Muziek en Dans) en andere sportverenigingen en diverse andere instanties bieden we de kinderen voldoende extra andere uitdagingen.

 

Open deuren beleid

Nadat de kinderen hebben gegeten en gedronken in hun stamgroep met hun vaste leidster zullen ze daarna binnen en buiten in hun leeftijdscategorie met elkaar kunnen spelen.
De instroom, groep 1 en 2 ondernemen activiteiten met elkaar (workshops en buiten spelen). Ditzelfde geldt voor de groepen 3 en 4.

Het opvangen en ophalen van de kinderen door de groepsleiding locatie Pastoorsdijk:
De kinderen van de Nicolaasschool komen om 14.30 op maandag, dinsdag en donderdag uit school, op woensdag om 12.15 en op vrijdag om 12.00 of om 14.30. De kinderen van de Sleutel komen om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uit school en op woensdag om 12.15.
Op de locatie Pastoorsdijk worden de kinderen uit de basisgroepen 0-1-2 opgevangen in de groepsruimte van groep 2-1 door minimaal twee leid(st)ers uit één van deze groepen en gaan vervolgens buiten spelen tot de kinderen van de Sleutel er zijn. De kinderen uit de basisgroepen 3 en 4 worden op het grote schoolplein opgevangen door minimaal twee leid(st)ers. Er blijft van elke basisgroep één vaste leid(st)er om de kinderen op te vangen.
De leid(st)ers kruisen ook direct aan of de kinderen aanwezig zijn. Mochten er kinderen afwezig zijn zonder afmelden, worden direct de ouders gebeld. Om 14.00 gaat er een delegatie van de leid(st)ers kinderen ophalen bij de Sleutel. Ze dragen een geel gekleurd verkeershesje om herkenbaar te zijn voor de kinderen op het schoolplein bij de Sleutel. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden door de leid(st)ers in hun klaslokaal opgehaald. Voor de oudere kinderen staan twee leid(st)ers op het grote plein bij de Sleutel (waar drie uitgangen zijn die hierop uitkomen) om de kinderen op te vangen uit groepen 4 t/m 8. De leid(st)ers hebben een lijstje bij zich waarop staat welke kinderen welke dag moeten worden opgevangen. Ook hebben zij een telefoonlijst bij zich mochten ze een kind missen zonder afmelding dat zij direct kunnen bellen vanaf de Sleutel. Ze lopen vanaf de Sleutel een vaste route naar de locatie Pastoorsdijk. Deze route gaat langs het gravelveldje naast de Sleutel, hier steken ze de Kolkmansweg over. Vervolgens lopen ze via het voetpad richting de Lindeboom. Vanaf hier lopen ze via de stoep het terrein op bij de kerk en lopen voorlangs het huis van de pastoor naar het marktplein. Hier steken ze de weg over naar de Pastoorsdijk. Bij het oversteken gaan de leid(st)ers altijd als een klaarover op de straat staan zodat de kinderen veilig tussen de leid(st)ers kunnen over steken. De kinderen uit de groepen 0-1-2 gaan onder begeleiding van de twee leid(st)ers samen naar de locatie Pastoorsdijk. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 lopen ook samen met de leid(st)ers naar de Pastoorsdijk locatie, hier zetten ze de kinderen van groep 3 en groep 4 af en lopen vervolgens verder naar de locatie tennisclub Park Braband.

 

Workshops muziek, dans en beeldende vorming

Per jaar worden er op de BSO een aantal workshops gegeven, waarmee we de expressie en kunstzinnige vorming willen bevorderen. Er worden verschillende aspecten aangeboden. U kunt dan denken aan o.a. toneel/dramales, schilder/tekenles, dansles (streetdance, jazz, breakdance), muziekles, etc. Dit wordt een aantal weken achter elkaar gegeven.

 

Andere sporten

Als naschoolse opvang vinden wij het belangrijk om kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten sport.
Daarvoor zullen we trachten sportactiviteiten te creëren in de directe omgeving van de BSO.
We hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportvelden in Schalkhaar en het voetbalveldje bij de Koningin Wilhelminalaan.
Verder bieden wij als service naar de ouders toe dat we kinderen op maandag en dinsdagmiddag naar de volleybal/judo en op donderdagmiddag naar de gym/jazz lessen brengen in ’t Haarhuus.
Dit alleen als de bezetting het toelaat.

 

Beleid ten aanzien van computergebruik

Er mogen alleen spelletjes gedaan worden op de computer tijdens BSO uren.
Het mogen geen geweldspelletjes maar “vriendelijke spelletjes zijn”.
Er mag niet ingelogd worden op social media sites, zoals Facebook en Twitter.

 

Beleid ten aanzien van film kijken

De leiding bepaalt welke film er wordt gekeken.
Bij het film kijken wordt er gekeken of het wel geschikt is voor een bepaalde leeftijd. Er wordt dan gekeken naar de adviesleeftijd achterop de film. Daarnaast beoordeelt de leiding ook of het wel een geschikte film is.
Er wordt niet te vaak film gekeken, maximaal één keer per maand. In de vakantie komt film kijken wat vaker voor.