Spring in ’t Veld wil de ontwikkeling van jonge kinderen bevorderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding.
Kinderen leren in een grotere groep met andere kinderen omgaan. Er wordt gespeeld met verantwoord speelgoed en de peuters experimenteren met verschillende materialen.
In een periode van ruim 2 jaar, die voor de ontwikkeling van peuter naar kleuter bepalend is, probeert Spring in ’t Veld op die manier bij te dragen aan hun sociale vaardigheid, motoriek,  taalontwikkeling, zelfstandigheid en de creativiteit van de peuter.
Peuters krijgen bij ons de ruimte om lekker te spelen en zich op hun eigen niveau te ontplooien.
De werkwijze op de groepen is gericht op het creëren van een sfeer van veiligheid, structuur en geborgenheid te creëren (weg), een klimaat waarin de kinderen zich thuis voelen.  Door de combinatie van vrij spelen en gerichte activiteiten worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd. Bij activiteiten staat het plezier voorop, niet het resultaat. Zo krijgen de kinderen de kans ervaringen op te doen, waarbij wij het ontwikkelen van sociale vaardigheden erg belangrijk vinden.