Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier

Peuterontwikkeling: (voorheen peuterspeelzaal)

Wij bieden Peuterontwikkelings-dagdelen aan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, waarvan de vrijdagmiddag een 3+ groep is.

Op woensdag zijn wij alleen de ochtend geopend!

Ochtenddeel:
08.30-12.30 uur
Middagdeel:
12.30-16.00 uur

Zowel ’s ochtends als ’s middags wordt peuterontwikkeling voor  maximaal16 kinderen aangeboden.

Peuteropvang:

Voor de werkende papa's en mama's bieden wij naast de peuterontwikkeling extra uren kinderopvang aan:

Elke dag een extra uur vooraf vanaf 7.30 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Spring in ’t Veld is gesloten tijdens de nationale feestdagen, de 3e, 4e week van de zomervakantie en tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Tijdens de overige (momenten in de) schoolvakanties  is Spring in ’t Veld gewoon geopend. Er zal wel tijdig gevraagd worden of uw kind aanwezig is. Mocht het zo zijn dat er op een dagdeel minder dan 5 kinderen aanwezig zijn, zal er gekeken worden of er geschoven kan worden in de groepen. Tijdens de schoolvakanties wordt er vaak een vakantieprogramma gedraaid, informatie hierover kunt u vragen bij de leidsters.

BuitenspelenDe kinderen komen enkele minuten voor het begin van de ochtend of middag binnen. De leidsters zijn al aanwezig en vangen de kinderen op. De ouders doen nog even een puzzeltje o.i.d met hun kind, vertrekken  dan en de kinderen zwaaien hen na.

Als de ouders vertrokken zijn hebben de leidsters tijd om allerlei activiteiten te begeleiden. De peuters mogen zelf uit de kasten en stellingen halen wat ze willen gebruiken. Het belangrijkste hierbij is dat er wordt ingespeeld op de belevingswereld van het kind.

Tijdens de peuterontwikkeling dagdelen wordt erop vaste tijden water, thee of limonade gedronken met een rijstwafel, cracker of fruit gegeten.
We proberen een ruime variatie in fruit en groente aan te bieden, omdat we kinderen willen leren dat fruit en groente gezond en lekker is. Snoep wordt niet aangeboden, alleen in speciale gevallen zoals een verjaardag. De leid(st)ers hebben een overzicht met specifieke voedingseisen (allergieën e.d.).

Op vrijdagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur vinden de activiteiten plaats voor de 3+verrijkingsgroep.  De 3+verrijkings groep is bedoeld als extra voorbereiding op de basisschool. Deze 3-jarige peuters komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden, die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast betekent een extra dagdeel ook een stapje dichter bij het aantal dagdelen dat het kind straks op de basisschool zal doorbrengen.
 De 3+verrijkings-groep verschilt qua indeling en inhoud van de andere dagdelen peuterontwikkeling. Er wordt meer aandacht besteed aan de ontwikkelingsgebieden van de peuters.

samen aan tafelNiet alle peuters maken de stap van de veilige, bekende thuissituatie naar het nieuwe onbekende even makkelijk. Nieuwe peuters worden samen met de ouders/verzorgers de eerste keer uitgenodigd voor een intake gesprek, zodat de leidsters, ouders en de peuter in alle rust kunnen kennismaken. De ouders kunnen informatie over hun kind geven (bijvoorbeeld over allergieën, zindelijkheid, favoriete knuffel, of overige specifieke zaken die van belang kunnen zijn) en de leidsters informeren de ouders over de gang van zaken (praktische zaken zoals haal- en brengtijden, activiteiten, dagindeling) en beantwoorden vragen van de ouders.

Tijdens de dagdelen spelen en verblijven de kinderen in een omgeving gecreëerd met speciaal ontwikkelde thema’s, speel- en leermaterialen om het kind maximaal te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.
Belangrijk is dat alles op een speelse en leuke manier gaat, waardoor het kind plezier krijgt in het ontdekken van zijn of haar eigen kwaliteiten.

Daar de peuteropvang wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van twee t/m vier  jaar, is er rekening gehouden met de individuele behoefte en wensen van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er in de groep momenten worden ingebouwd voor gezamenlijke activiteiten: samen limonade drinken, samen zingen en dansen of een gerichte activiteit.
Tijdens de peuterontwikkelingsuren worden gerichte activiteiten aangeboden op de vijf ontwikkelingsterreinen.

Buitenspelen 3e boomstammen P1000240De methode Peuterplein voldoet aan de VVE-richtlijnen. In het besluit van augustus 2010 over de kwaliteit van voorschoolse educatie van het ministerie van OCW staat aan welke kwaliteitseisen programma’s voor voorschoolse educatie moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Peuterplein voldoet aan deze eisen. De methode stimuleert de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. Er is een doorgaande lijn naar Kleuterplein en naar andere kleutermethoden die voldoen aan de tussendoelen. Daarnaast betrekt Peuterplein ouders via ouderbrieven en zijn er observatieformulieren die gebruikt kunnen worden bij oudergesprekken.

 

Elke dag zingen wij met de kinderen liedjes.
Een aantal liedjes gebruiken we elke dag.
U kunt de teksten van deze liedjes hier downloaden:
Buitenspelen 4e verkeerpleinAls de ouders aan het eind van de dag en/of dagdeel de kinderen halen vindt er een korte overdracht plaats. Na de overdracht zijn de ouders weer verantwoordelijk voor de kinderen.
Een belangrijke afspraak is dat de kinderen alleen door hun ouders/ verzorgers opgehaald mogen worden. Indien dit niet mogelijk is, dan moeten de ouders doorgeven aan de leiding van Spring in ‘t Veld, door wie hun kind(eren) dan wordt opgehaald.