BuitenspelenDe kinderen worden enkele minuten voor het begin van de ochtend of middag gebracht. De leidsters zijn al aanwezig en vangen de kinderen op aan het hek. (In de tussenweken is er een mogelijkheid voor ouders om samen met hun kind binnen te kijken tijdens een inloop)

Als de ouders vertrokken zijn hebben de leidsters tijd om allerlei activiteiten te begeleiden. De peuters mogen zelf uit de kasten en stellingen halen wat ze willen gebruiken. Het belangrijkste hierbij is dat er wordt ingespeeld op de belevingswereld van het kind.

De kinderen kunnen o.a. kiezen uit puzzels, boekjes, speelhoeken, spelen met de trein, en andere spelletjes.

Iedere keer wordt er een activiteit aangeboden, waaraan de peuters kunnen deelnemen. Dit kan zijn brooddeeg, klei, water- of vingerverf, plaksel en allerlei kosteloze materialen zoals lapjes en papiertjes. Ook werken we vaak met een thema, bijvoorbeeld: boerderij, familie.

De leidsters zorgen ervoor dat de kinderen niet tijdens, maar direct voor of na de kring naar de wc gaan.
De kinderen worden hierbij uiteraard begeleid. Peuters die nog een luier dragen worden verschoond als ze dat willen.

Een rustpunt in de ochtend/middag is de kring.
Voordat de kinderen in de kring gaan wordt er eerst opgeruimd. Afhankelijk van de leeftijd wordt dat steeds meer door de kinderen zelf gedaan.

In de kring activeren de leidsters alle peuters tot een eigen inbreng. Bovendien is het een sociaal gebeuren; er wordt ranja gedronken, fruit gegeten. Ook wordt er vaak een verhaal gelezen en liedjes gezongen. Tevens worden verjaardagen in deze kring gevierd.

En als het weer het toelaat gaan we met de peuters naar buiten. Het laatste kwartier zijn we weer binnen. Een rijstewafel wordt dan gegeten en we sluiten af met een liedje.

De kinderen weten dan al dat hun vader of moeder hen zo komt ophalen.