Tijdens de dagdelen spelen en verblijven de kinderen in een omgeving gecreëerd met speciaal ontwikkelde thema’s, speel- en leermaterialen om het kind maximaal te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.
Belangrijk is dat alles op een speelse en leuke manier gaat, waardoor het kind plezier krijgt in het ontdekken van zijn of haar eigen kwaliteiten.

Daar de peuteropvang wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van twee t/m vier  jaar, is er rekening gehouden met de individuele behoefte en wensen van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er in de groep momenten worden ingebouwd voor gezamenlijke activiteiten: samen limonade drinken, samen zingen en dansen of een gerichte activiteit.
Tijdens de peuterontwikkelingsuren worden gerichte activiteiten aangeboden op de vijf ontwikkelingsterreinen.

Daarna zijn de kinderen vrij in de keuze van hun spel. Maar als een ander al speelt met hetgeen waar zij mee willen spelen, dan moeten ze wachten tot de ander klaar is of delen/samen spelen. De meeste materialen zijn voor zelfstandig gebruik, maar er worden wel afspraken gemaakt. Vooral over het gebruik van verf, klei en knutselmateriaal.
Sommige kinderen hebben even de behoefte om alleen te zijn, terwijl anderen juist gelijk willen rennen en springen. Hiervoor is het vrije spel ontstaan. De kinderen mogen dan zelf weten wat ze doen, binnen de regels. Andere kinderen hebben juist behoefte aan georganiseerde activiteiten. Vooral in de vakantie zullen speciale activiteiten worden georganiseerd.

Op de opvang is vooral samenspelen een belangrijk onderdeel.
Kinderen leren veel door het spelen met andere kinderen. De basisvaardigheden moeten op deze leeftijd nog worden ontwikkeld. De sociale en emotionele ontwikkeling is in deze leeftijdsfase van het kind zeer belangrijk. Het leren omgaan met andere kinderen en volwassenen, leren delen, luisteren naar elkaar op elkaar wachten, opkomen voor jezelf en je vriendjes, dit zijn allerlei zaken die spelenderwijs worden aangeleerd.