Op vrijdagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur vinden de activiteiten plaats voor de 3+verrijkingsgroep.  De 3+verrijkings groep is bedoeld als extra voorbereiding op de basisschool. Deze 3-jarige peuters komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden, die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast betekent een extra dagdeel ook een stapje dichter bij het aantal dagdelen dat het kind straks op de basisschool zal doorbrengen.
 De 3+verrijkings-groep verschilt qua indeling en inhoud van de andere dagdelen peuterontwikkeling. Er wordt meer aandacht besteed aan de ontwikkelingsgebieden van de peuters.

De onderlinge verschillen in ontwikkeling tussen deze peuters zijn minder groot, doordat er minder leeftijdsverschil is. Zo ontstaat een klimaat waarbinnen meer uitdaging voor de peuter is en meer gelegenheid tot samenspel. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de peuters op deze leeftijd passen. De peuters “werken” en spelen in kleine groepjes en krijgen gericht ontwikkelingsmateriaal, taal- en geheugenspelletjes en concentratie oefeningen aangeboden. Er wordt ook voorgelezen uit voor deze leeftijd geschikte boekjes. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden door middel van groepsactiviteiten.