samen aan tafelNiet alle peuters maken de stap van de veilige, bekende thuissituatie naar het nieuwe onbekende even makkelijk. Nieuwe peuters worden samen met de ouders/verzorgers de eerste keer uitgenodigd voor een intake gesprek, zodat de leidsters, ouders en de peuter in alle rust kunnen kennismaken. De ouders kunnen informatie over hun kind geven (bijvoorbeeld over allergieën, zindelijkheid, favoriete knuffel, of overige specifieke zaken die van belang kunnen zijn) en de leidsters informeren de ouders over de gang van zaken (praktische zaken zoals haal- en brengtijden, activiteiten, dagindeling) en beantwoorden vragen van de ouders.

Het intakegesprek vindt vaak plaats aan het eind of aan het begin van een dagdeel. Ouders en peuter kunnen dan gelijk even in de groep kijken.
Tevens worden er afspraken gemaakt voor de eerste keer(en) dat de peuter daadwerkelijk komt en mee doet met de groep. De ouders kunnen even bij hun kind blijven om een spelletje te doen. Ouders worden geadviseerd het afscheid niet te lang te maken. Het kan zijn dat geadviseerd wordt de peuter een aantal malen iets eerder op te halen, zodat de ochtend niet zo lang is en de peuter geleidelijk kan wennen.