In de agenda staat een opendag gepland op 19 september 2015.
Dit is om belangstellende te laten weten, vooral met het oog op de nieuwe wijken, wie wij zijn, hoe wij werken en wat de opvang mogelijkheden zijn enz.