Nieuwsbrief januari 2017
Graag even doorgeven aan een ieder die de kinderen komt halen/brengen of het hek gesloten kan worden. Tussen de middag zijn er soms kinderen buiten. Bij het halen en brengen is het vaak druk en is er een kans dat er een kind aan de aandacht kan ontsnappen en naar buiten glipt omdat het mama ziet . Dus graag allemaal alert dat ten alle tijden de hekken gesloten zijn.