Nieuwsbrief januari 2017
Graag willen we onder de aandacht brengen dat het zinvol is om het
memobord in de hal in de gaten te houden. Hierop staan regelmatig berichtjes op of andere zaken die van belang zijn.