Nieuwsbrief januari 2017
U hebt wellicht op gemerkt dat de poppenhoek anders is ingedeeld. Zo hebben wij ook de kring gesprekjes anders in gedeeld, zodat de kinderen korter stil zitten.
Dit hebben we gedaan omdat we door middel van onze cursus beter zijn gaan kijken naar het groepsgebeuren.
Wij hebben namelijk een cursus interactie vaardigheden gedaan. We hebben elkaar gefilmd hoe wij met de kinderen omgaan en zelf terug gekeken.
Daaruit hebben we onszelf en de omstandigheden verbeterd.
We zijn van plan om  sommige situaties vaker te filmen en na te denken hoe we iets kunnen verbeteren, om uw kind een betere interactie te kunnen bieden.