Er zijn nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen op het gebied van peuterontwikkeling. Het doel hiervan is om bij kinderen vanaf 2 jaar zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsachterstand te signaleren. Op deze manier kunnen de kinderen beter begeleid worden en kan de overgang naar het vervolgonderwijs soepeler verlopen.


De leidsters van Spring in ’t Veld zijn opgeleid om ontwikkelings- en taalachterstand te signaleren en het kind hierbij optimaal te begeleiden en te stimuleren. Kinderen die verblijven op de Spring in ’t Veld worden hier geobserveerd om tijdig te signaleren of er een extra stimulans in de ontwikkeling of de taal wenselijk of noodzakelijk is.