VVE staat voor voor - en vroegschoolse educatie. De VVE-activiteiten op Spring in ’t Veld hebben tot doel  tot doel de ontwikkeling van een jonge kinderen waarbij een ontwikkelingsachterstand is geconstateerd te stimuleren. Kinderen komen voor dit aanbod in aanmerking wanneer zij hiervoor door het consultatiebureau geïndiceerd zijn. De VVE-kinderen die 2 jaar zijn starten vaak in de ochtenden en wanneer ze 3 jaar zijn stromen ze door naar de middagen.

De kinderen die voor een VVE-stimuleringsprogramma in aanmerking komen, komen minimaal 2 dagdelen (7 uur) of maximaal vier dagdelen (12 uur) per week naar Spring in het Veld. De leidster gaat gericht met deze VVE-peuters aan het werk.
Wanneer een kind  indicatie heeft gekregen om mee te doen aan het VVE-aanbod worden ouders direct betrokken bij het begeleiding. Samen met ouders en groepsleiders worden vorderingsgeprekken gehouden, wordt het ontwikkelplan doorgenomen met het oog op de te behalen doelen. Ook krijgen ouders gerichte adviezen en opdrachtjes om zelf met hun kind te kunnen doen.

De ouders krijgen een contract (gemeenteplek) van 46 weken. (40 schoolweken en 4 weken schoolvakanties).