lekker rollenDe ontwikkelingen van het kind worden door de pedagogisch medewerkers bijgehouden in een kindvolgsysteem, een systeem waarbij aan de hand van de leeftijd gekeken wordt hoever het kind in zijn/haar ontwikkeling is. De beide basisscholen in Schalkhaar werken met hetzelfde kindvolgsysteem. Hierdoor is, in overleg met de ouders, overdracht mogelijk en is er een doorgaande lijn naar de basisscholen, zodat de leerkrachten weten hoever het kind is in zijn ontwikkeling.

Behalve het kindvolgsysteem neemt in de overdracht naar de basisschool het OKE formulier een belangrijke plaats in. Vanaf 1 april 2012 krijgen alle peuters die van een voorschoolse voorziening naar de basisschool gaan, het Oké formulier mee.

Op het OKE-formulier staan allerlei gegevens die voor leerkrachten van groep 1 van belang kunnen zijn om de beginsituatie te kunnen bepalen. Ook staat voor de leerkracht welke benaderingswijze het beste bij het kind past. Zo wordt de overgang van voorschoolse voorziening naar de basisschool verkleind en de ontwikkelingslijn van de kinderen niet onderbroken. Het OKE-formulier is in nauwe samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs in Deventer tot stand gekomen. Op deze manier voldoen we aan de wettelijke verplichting om een goede overdracht te realiseren. Het moge duidelijk zijn dat Spring in’t Veld en de Schalkhaarse scholen ook uit zichzelf veel belang hechten aan een goede overdrachtr. Ook voor ouders is het prettig dat ze niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven te vertellen.

De kinderen bevinden zich meestal minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen in een groep. In de groep wordt aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsdomeinen. Dit betekent dat het kind wordt gevolgd in ontwikkeling op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief, creatief en taalgebied.
De ontwikkelingen van het kind worden door de leidsters bijgehouden in een kindvolgsysteem. Een systeem waarbij aan de hand van de leeftijd gekeken wordt hoever het kind in zijn/haar ontwikkeling is. De beide basisscholen in Schalkhaar werken met hetzelfde kindvolgsysteem. Hierdoor is, na overleg met de ouders, overdracht mogelijk naar bijvoorbeeld de basisscholen zodat de leerkrachten op de basisscholen weten waar het kind op dat moment in zijn/haar ontwikkeling staat.