Om de ontwikkeling van een kind optimaal te volgen is er, met toestemming van ouders, overleg met de arts en wijkverpleegkundige van het consultatiebureau in Schalkhaar. Onderling contact en overleg maken dat wanneer er sprake is van een eventuele ontwikkelingsachterstand er mogelijk hulp geboden kan worden.