vogelverschrikkerSpring in’t Veld is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en heeft ruimte om 16 kinderen per dagdeel  te plaatsen.
2-jarigen: Deze kinderen starten vaak op de ochtenden in verband met  het middagslaapje. Het aanbod voor de jonge peuters is vooral gericht op spel en ontspanning
3-jarigen: Deze kinderen stromen veelal door naar de middag. Op die manier ontstaat een meer horizontale groepindeling van oudere peuters, waarbij in de peuterontwikkeling het accent meer kan liggen op een uitdagender bij de leeftijd passend aanbod
3+-verrijkingsgroep: Op vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om uw zoon of dochter mee te laten doen met de 3+ groep. Het aanbod van de vrijdagmiddag is gericht op het realiseren van een doorgaande lijn naar de beide basisscholen in Schalkhaar.  Dit aanbod vindt plaats in overleg met de scholen.
VVE-kinderen: Voor kinderen die door het consultatiebureau geïndiceerd zijn, is er een aanbod VVE (voor - en vroeg schoolse educatie). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte op gebied van taal of gedrag.
Medewerkers Spring in’t Veld: Ons team bestaat uit 4 vaste leidsters die allemaal minimaal SPW-gediplomeerd (MBO sociaal pedagogisch werk) zijn. Twee leidsters hebben aanvullende scholing gevolgd om VVE-activiteiten te geven. Tijdens de dagdelen waarop activiteiten aangeboden worden in het kader van peuterontwikkeling maken wij, naast de leidsters, gebruik van twee groepshulpen, die onze leidsters ondersteunen tijdens de peuterontwikkeling dagdelen.
Bij ons zijn er ook stagiaires van het SPW (Sociaal Pedagogisch Werk). Het zijn eerste- of derdejaars leerlingen die zowel een korte of langere periode bij ons stage lopen.
Groepshulpen en stagiaires worden bij Spring in ‘t Veld uitsluitend en incidenteel ingezet voor taken die niet door pedagogische medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is een aparte taakomschrijving voor opgenomen.