Vanaf september 2012 is de financiering van de huidige peuterspeelzalen veranderd. Alle peuterspeelzalen vallen met ingang van die datum onder de Wet Kinderopvang. Spring in ’t Veld bood momenteel al een combinatie van peuterspeelzaalactiviteiten en peuteropvang. Wij vinden dit een waardevolle combinatie, die we ook in de toekomst willen blijven behouden. Wij willen wij ons niet uitsluitend richten op de opvang, maar vooral ook op de peuterontwikkeling,  één van de verworvenheden van onze peuterspeelzaal. Om deze combinatie te kunnen blijven aanbieden, hebben we contact gezocht met de beide basisscholen in Schalkhaar.
Kinderen van 2 tot 4 jaar maken een belangrijke ontwikkeling door. Dat gaat soms heel snel, soms wat langzamer. Spring in ‘t Veld is er om andere kinderen te ontmoeten en de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold om het gedrag en de vorderingen te observeren en daar op in te spelen. Zij ondersteunen, maar dagen de kinderen ook uit met een spel, creativiteit, motorische ontwikkeling en taal. Door voorlezen, liedjes zingen, vieringen, samen ontdekken, spelletjes en werken met thema’s (zoals seizoenen of dieren) wordt kinderen een rijke omgeving geboden, die eigenlijk geen kind mag missen. De ervaring leert dat uw kind, na even wennen, graag naar ‘Spring in ’t Veld’ gaat. Wij zijn er ook voor ouders, die vragen willen stellen over de ontwikkeling van hun kind.
We gaan uit van twee basisgroepen. Er is een basisgroep Peuteropvang (kinderen die voor- ,na en tijdens de peuterontwikkeling dagdelen er zijn) en een basisgroep Peuterontwikkeling (kinderen die alleen tijdens de uren komen waarop peuterontwikkeling wordt aangeboden komen) In totaal is er plaats voor 16 kinderen per dagdeel.
De basisgroepen drinken en eten in hun eigen basisgroep en hebben per groep ook hun vaste leid(st)ers. De basisgroepen ondernemen regelmatig gezamenlijke activiteiten en spelen ze ook vaak gezamenlijk buiten.
De peuteropvang start dagelijks vanaf 7.30 uur en kan doorlopen tot 18.00 uur.
De kinderen worden in een eigen stamgroep opgevangen door een van de leid(st)ers. Tot de kinderen van de andere basisgroep er zijn, wordt een rustige begin gemaakt met de dag. Vanaf het moment dat de peuters van de peuterontwikkelingsgroep op Spring in’t Veld zijn, voeren we een open-deuren-beleid.  De kinderen van de twee basisgroepen doen gezamenlijk mee aan de activiteiten in het kader van peuterontwikkeling.
Na 12.00 uur gaan de kinderen van de basisgroep Peuteropvang weer naar hun eigen ruimte met de leidster en gaan ze samen lunchen. Rond 13.00 uur sluiten deze kinderen weer aan bij de ontwikkelingsactiviteiten van de middag.
Voor de kinderen die de hele dag komen worden  ontspanningsmomenten  ingelast.  Voor, na of eventueel tijdens de momenten waarop peuterontwikkeling plaatsvindt, kunnen zij een ontspannende activiteit doen aangepast aan de behoefte van het kind. Ze kunnen even rusten, rustig apart spelen of de leidster zal even voorlezen.