Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier

spelen in de struikenZoals de persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers en hun kinderen en het maken en gebruiken van foto’s valt het cameratoezicht onder de regels voor privacy. Dit geldt voor zowel de ouders en hun kinderen, maar ook van de pedagogisch medewerkers. Om die reden hebben we strikte regels aangaande het privacybeleid:

Camerabeelden worden niet bewaard en alleen gebruikt voor de functie aangaande het vierogenprincipe en indien nodig bij calamiteiten van de leidster.

Wij zijn 2 weken in de zomer(school)vakantie, de week tussen Kerst en Oud & Nieuw, alle officiële feestdagen en collectieve vrije dagen gesloten. Op alle andere dagen/weken zijn wij gewoon open.

Ouders krijgen een contract op basis van 49 weken na inschrijving. Het totale bedrag per jaar wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd in overeenstemming met de maandelijkse kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Evacuatie bij brand of calamiteit
Spring in ‘t Veld oefent een aantal malen per jaar het evacueren van kinderen en het hoe te handelen bij brand of calamiteiten (bijv. een bommelding). Per groep is omschreven op welke wijze de kinderen moeten worden geëvacueerd. Tevens hangt in de hal een plattegrond met vluchtwegen. Spring in ‘t Veld beschikt over twee gecertificeerde BHV-ers (bedrijfshulpverleners), zij volgen jaarlijks een herhalingscursus.

spelen met fietsjesToelating op de peuterontwikkeling / peuteropvang geschiedt na inschrijving vanaf 1 jaar en peuters worden geplaatst vanaf 2 jaar.

Het kunnen plaatsen van kinderen is afhankelijk van veel factoren: de samenstelling van de groep waarin het geplaatst wordt, de gevraagde dagdelen.

Doelstelling: een vertrouwensband opbouwen tussen de ouders en de leidsters om een compleet beeld van een kind te krijgen zodat we adequaat in kunnen spelen op de behoeften van de peuter.
Dit proberen we te bereiken door informatie-uitwisseling.

Huisregels peuteropvang algemeen:

Algemeen:

  • Bij afwezigheid van kinderen zonder afmelding worden de ouders opgebeld
  • Opgave vakanties moeten voor een bepaalde datum, daarna is opgave niet meer mogelijk, hierna is afmelding ook niet meer mogelijk , kosten worden in rekening gebracht.