Wij zijn 2 weken in de zomer(school)vakantie, de week tussen Kerst en Oud & Nieuw, alle officiële feestdagen en collectieve vrije dagen gesloten. Op alle andere dagen/weken zijn wij gewoon open.

Ouders krijgen een contract op basis van 49 weken na inschrijving. Het totale bedrag per jaar wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd in overeenstemming met de maandelijkse kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.


Kinderen die een gemeenteplek toegewezen hebben gekregen ( i.v.m. VVE of via VCD), die ouders hebben een contract op basis van 46 weken (40 schoolweken en de krokus-, herfst- en 3 weken zomerschool vakantie).  De twee weken mei- en één week kerstvakantie komen dan niet in aanmerking voor peuteropvang.

 

Inhaalmomenten:

Wanneer een of meerdere aaneengesloten weken geen gebruik wordt van de opvang van Spring in ’t Veld i.v.m. vakantie of anders dan door ziekte, dan kan er gebruik gemaakt worden van inhaalmomenten met daarbij de volgende regels in acht nemend:

Wanneer er twee dagdelen in de week wordt afgenomen, kan er voor maximaal 2 weken per jaar met een maximum van 4 dagdelen per week worden ingehaald.
Wanneer er 1 dagdeel in de week wordt afgenomen, kan er voor maximaal 2 weken per jaar 2 dagdelen inhalen.
Middagdagdelen kunnen ook alleen op middagen worden ingehaald.
De inhaalmomenten kunnen alleen worden gehonoreerd, indien er voldoende plek is en dit niet leidt tot het inzetten van extra leidsters.

 

Ruilen:

Wanneer ouders dagdelen willen ruilen, dienen zij dit minimaal twee weken van te voren aan te geven. Er kan alleen geruild worden wanneer er voldoende plek is.Incidentele of extra opvang:

Wanneer ouders gebruik willen maken van incidentele opvang of extra dagdelen, kan er contact worden opgenomen met de coördinator.

Ruilen, inhaalmomenten of incidentele opvang kunnen minimaal binnen één maand gepland worden.