Evacuatie bij brand of calamiteit
Spring in ‘t Veld oefent een aantal malen per jaar het evacueren van kinderen en het hoe te handelen bij brand of calamiteiten (bijv. een bommelding). Per groep is omschreven op welke wijze de kinderen moeten worden geëvacueerd. Tevens hangt in de hal een plattegrond met vluchtwegen. Spring in ‘t Veld beschikt over twee gecertificeerde BHV-ers (bedrijfshulpverleners), zij volgen jaarlijks een herhalingscursus.

Het evacueren geschiedt altijd onder leiding van één van hen.
Daarnaast is er een vast protocol in geval van een ongeval op peuteropvang Spring in ‘t Veld.
Alle leidsters hebben een kind- EHBO diploma.