spelen in de struikenZoals de persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers en hun kinderen en het maken en gebruiken van foto’s valt het cameratoezicht onder de regels voor privacy. Dit geldt voor zowel de ouders en hun kinderen, maar ook van de pedagogisch medewerkers. Om die reden hebben we strikte regels aangaande het privacybeleid:

Camerabeelden worden niet bewaard en alleen gebruikt voor de functie aangaande het vierogenprincipe en indien nodig bij calamiteiten van de leidster.


De camera gaat alleen aan op momenten wanneer een leidster alleen is met kinderen.
Wanneer de camera aan is, zal op dat moment een medewerker van Spring in ’t Veld vanuit huis meekijken.
Mochten er momenten zijn dat een pedagogisch medewerker alleen in een gebouw is wordt er altijd gezorgd voor dat er een achterwacht in de buurt is. Deze kan inspringen bij eventuele calamiteiten.